Kredilerde Zorunlu ve Makul Olmayan Ödemeleri İade Alabilirsiniz….Tüketici Mahkemeleri Doldu Taştı…

Sevgili arkadaşlarım, değerli dostlar,  ülkemizin son  on yıllık döneminde  neredeyse hepimizin  herhangi bir bankadan ya da birkaç bankadan  KONUT KREDİSİ, ARAÇ KREDİSİ  VEYA TÜKETİCİ KREDİSİ adı altında  kredi kullandığı olmuştur. Tüm bankalar değişik oranlarda faizlerle bu kredi kullandırmalarının yanı sıra  KREDİ DOSYA MASRAFI, İSTİHBARAT ÜCRETİ,  YENİDEN YAPILANDIRMA ÜCRETİ, EKSPERTİZ MASRAFI, ERKEN KAPAMA BEDELİ, İPOTEK TESİS ÜCRETİ, İPOTEK FEK BEDELİKOMİSYON ÜCRETİ  gibi ödemeler de tahsil etmişlerdir.   

İhtiyaç nedeniyle bu hususta tüketici mevzuatında getirilen düzenleme  ve tüketici mahkemelerinin  uzman mahkemeler olarak  çalışmasıyla  kararlar ve içtihat birliği oluştu. Kredi kullanımı esnasında her ne kadar banka ile  tüm bu masrafların ödeneceği konusunda anlaşma imzalanmış olsa da  “ EĞER BİR SÖZLEŞME ŞARTI BANKA TARAFINDAN ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ VE ÖZELLİKLE STANDART SÖZLEŞME NİTELİĞİNDE İSE VE İYİNİYET KURALLARINA AYKIRI DÜŞECEK BİÇİMDE TÜKETİCİ ALEYHİNE DENGESİZLİĞE NEDEN OLAN SÖZLEŞME KOŞULLARI MEVCUTSA BU ŞARTLAR HAKSIZ ŞART SAYILIR VE TÜKETİCİ İLE MÜZAKERE EDİLMEDİĞİ KABUL EDİLİR, BU NEDENLE DE TÜKETİCİYİ BAĞLAMAZ.” Kural olarak banka sözleşme nedeniyle yaptığı masrafları tüketiciden talep edebilir. Ancak bankanın yaptığı masrafları tüketiciden talep edebilmesi için bunların HAKLI VE MAKUL OLMASI VE AYNI ZAMANDA BELGELENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.  Belge ile ispat edilemeyen masrafı banka tüketiciden talep edemez, etse de iade etmek zorundadır.  Nitekim  kredi dosya masrafı, ipotek fek bedeli, yeniden yapılandırma ücreti, istihbarat ücreti gibi  pek çok ödemeyi banka  bu konuda masraf yaptığını belgeleyemeyip doğrudan tahsil ettiğinden aleyhine dava açıldığı veya  alacak miktarı  2013 yılı için  1.191,52 TL.nin altında ise tüketici hakem heyetine başvurulduğu takdirde  iadesi sağlanmaktadır.  Bir başka örnek  vermek gerekirse;  konut kredilerinde ekspertiz masrafı  adı altında  yapılan tahsilatlarda  diyelim ki banka  konutun değeri konusunda memurunu görevlendirip extra ödeme yapmadıysa tüketiciye iade etmek zorunda ancak bu konuda bir firma ile çalışıyor ve firmaya eksper  ücreti ödüyorsa  zorunlu ve belgeli masraf olması nedeniyle iade yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır…Halen Ankara’da  artan davalar  nedeniyle tüketici mahkemelerinin sayısı arttırılmış  olup kanaatimce adli tatilde dahi en çok dava açılan uzman mahkemeler ünvanını  hak etmiştir. İlçe tüketici hakem heyetlerinde de yoğun  müracaatlar alınmış olup yasa gereği üç ayda sonuçlandırılması gereken  müracaatların süresi de  uzatılmak zorunda kalmıştır. Şayet sizin de  yukarıda bahsi geçen  kredi  masraf ödemeleriniz  varsa geriye yönelik 10 yıla kadar olan ödemelerinizi talep edebilirsiniz. SADECE TÜKETİCİ  OLMAYIN. BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLUN…  

Ayşegül Dalkır Kahveci - Dalkır Hukuk Bürosu - Boşanma Avukatı - Ankara - En iyi Boşanma Avukatı - Türkiye'nin en iyi boşanma avukatı