Türkiye, Rusya ve Balkan kadınları Ankara’dan seslendi

Demokrasi ve Kadın Platformu Başkanı Av.Ayşegül Dalkır Kahveci, Türkiye ve dünya ülkeleri ile karşılaştırmalı bir şekilde Türkiye deki kadının istihdam alanındaki yeri, siyasette temsil oranları ve kadına yönelik şiddet konusunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Rusya Türkiye ve Balkan Devletleri tarafından düzenlenen Konferansın ikincisi, Rus Kültür Derneği Ankara yönetim kurulu başkanı Larissa Lutkova Türkkan, Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan Rus Kültür Dernekleri temsilcileri,  Demıokrasi ve Kadın Platformu Başkanı Av.Ayşegül Dalkır Kahveci, Rus Türk Dostluk Grubu Başkanı ve AKP milletvekili Salih  Kapusuz ve Rus Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov  katıldılar.

“KADIN YURTTAŞLARIN  HUKUKİ DURUMU “  konulu konferansın açılış konuşmalarını Rus Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, Rus Kültür Derneği Ankara yönetim kurulu başkanı Larissa Lutkova Türkkan ve RUS TÜRK Dostluk grubu başkanı ve AKP milletvekili Salih Kapusuz yaptı.Türk Kadınlarını temsilen konuşan, Demıokrasi ve Kadın Platformu Başkanı Av.Ayşegül Dalkır Kahveci,  “Kadının statüsü” nü Demokrasi ve Kadın Platformu Başkanı Av. Ayşegül Dalkır Kahveci anlattı. Kahveci Türkiye ve dünya ülkeleri ile karşılaştırmalı bir şekilde Türkiye deki kadının istihdam alanındaki yeri, siyasette temsil oranları ve kadına yönelik şiddet konusunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.  Kahvecinin konuşmasında dikkat çekici detay ise “ % 5 ‘lik kadın istihdamı o ülkede % 15’lik yoksulluğu önlüyor. Unutmayalım ki gelişmiş toplumlarda KADIN statü açısından geri kalmış ülkelerden çok önde. Balkanlar, Rusya ve Türkiye büyük bir coğrafya. Bu coğrafyada kadınların katkısı alınmadan huzur gelmesi, ekonomik refaha erişilmesi çok zor.” dedi.

Larissa Lutkova -Türkkan “Konferansın amacı, Türkiye'de vatandaşlarımız ve diğer Balkan ülkeleri ve bunları çözme yöntemleri geliştirilmesi karşılaştığı temel sorunları tespit etmek olduğunu kaydetti . O anlattı nasıl işbirliği ve yurtdışında yaşayan Rus vatandaşlarının haklarının korunması alanında deneyim değişimi kurulması.” olarak özetledi.

Av.Elfiya Özel; Rusya’dan gelerek Türk vatandaşı olan bir çok kadının karşılaştıkları sorunlar hakkında örnekler vererek açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Dalkır Kahveci - Dalkır Hukuk Bürosu - Boşanma Avukatı - Ankara - En iyi Boşanma Avukatı - Türkiye'nin en iyi boşanma avukatı